Sports

NB Senior Baseball

Moncton 5 Fredericton 2

MLB

Toronto 4 Boston 3